Odstúpenie od zmluvy

Adresát: Faraon sandals, s.r.o.
Smržov 75
379 01 Třeboň

e-mail: info@faraonsandals.cz

  

Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru  ……………………………..

Číslo daňového dokladu: ……………………………..

Dátum objednania: ……………………………..

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………..

Meno a priezvisko kupujúceho: ……………………………………………………

Adresa kupujúceho: ……………………………………………………

Číslo bankového účtu na ktorý chcem vrátiť peňažnú čiastku ......................................... ....................................... 

 

Dátum: ……………………………..

 

Podpis kupujúceho: ……………………………..

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Pokyny k odstúpeniu od zmluvy:

  • V prípade, že chcete požiadať o vrátenie tovaru, prosím, vyplňte vyššie uvedený formulár.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru je možné len za predpokladu splnenia zákonných podmienok podľa občianskeho zákonníka a obchodných podmienok internetového obchodu (viď Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod).
  • Odstoupení od kupní smlouvy není možné, pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel nebo uplynulo více než 14 dnů od převzetí zboží.
    • Po odoslaní formulára nám, prosím, zašlite tovar obratom späť.
  • Vrátenie tovaru sa vybavuje v lehote do 14 dní po odoslaní formulára.