Odstoupení od smlouvy

Adresát: Faraon sandals, s.r.o.
Smržov 75
379 01 Třeboň

e-mail: info@faraonsandals.cz

  

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží  ……………………………..

Číslo daňového dokladu: ……………………………..

Datum objednání: ……………………………..

Datum převzetí zboží: ……………………………..

Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………………………………

Adresa kupujícího: ……………………………………………………

Číslo bankovního účtu na který chci vrátit peněžní částku ................................................................................

 

 

Datum: ……………………………..

 

Podpis kupujícího: ……………………………..

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Pokyny k odstoupení od smlouvy:

  • V případě, že chcete požádat o vrácení zboží, prosím, vyplňte výše uvedený formulář.
  • Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží lze pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek dle občanského zákoníku a obchodních podmínek internetového obchodu (viz Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod).
  • Odstoupení od kupní smlouvy není možné, pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel nebo uplynulo více než 14 dnů od převzetí zboží.
    • Po odeslání formuláře nám, prosím, zašlete zboží obratem zpět.
  • Vrácení zboží se vyřizuje ve lhůtě do 14 dnů po odeslání formuláře.