Faraon saldals - BOTY NA VĚČNOST
Úvod > Jak nakupovat

Jak nakupovatVzhledem k tomu, že zájem o naše sandály je čím dál větší a kamennou prodejnu máme zatím pouze jednu, je e-shop mnohdy tím jediným místem, kde si naše zboží  zakoupit. Kromě pohodlí, internetový nákup znamená ale také obrovskou úsporu času a nákladů na dopravu. V pohodlí a klidu svého domova si tak můžete vybrat přesně ty modely, které vám nejlépe vyhovují.

Pokud v naší nabídce nenajdete požadovanou velikost z důvodů, že je momentálně vyprodána, nebo pokud potřebujete obuv menších či větších rozměrů, než jaké jsou v naší nabídce uvedeny, svůj požadavek na model a potřebnou velikost nám prosím napište prostřednictvím emailu. My se pokusíme v naší nejbližší objednávce u výrobce váš požadavek zadat. O termínu možného dodání vás po té budeme předem informovat.

V případě objednávky nadměrných velikostí ( od velikosti č.47 ) účtujeme k uvedené ceně zboží ještě příplatek 600Kč a požadujeme předem úhradu zálohy ve výši 60% z celkové ceny zboží   1 080 Kč

 

1. Vyberte  si  výrobek

V našem katalogu si vyberte model, který se vám líbí. Po kliknutí na něj se vám zobrazí podrobné informace a fotografie tohoto modelu

 

 

2. Zvolte správnou velikost

Velikosti sandálů většinou odpovídají běžným velikostem v našich obchodech.
 

 

Na papír čitelně dopište:

jméno a příjmení
adresu
telefonní kontakt na vás
název modelu, který jste si vybrali
počet ks, které si v dané velikosti objednáváte

(pokud si chcete v dané velikosti objednat více modelů, připište všechny jejich názvy)

zašlete na naši emailovou adresu (info@faraonsandals.cz)

 

3. Vložte zboží do nákupního košíku

Úmístit do nákupního košíku svůj vybraný model můžete po kliknutí na odkaz DETAIL ZBOŽÍ u jednotlivých modelů v sekcích Indie, Egypt, Řecko. Poté si vyberete tu velikost a počet párů, které chcete a kliknete na tlačítko KOUPIT.


4. Obsah Vašeho nákupního košíku

V košíku je přehledně zobrazeno veškeré zboží, které jste do něho vložili. Každý model je na samostatném řádku. Lze ještě změnit počet kusů, které chcete nebo můžete zboží ještě z košíku odebrat. Pokud si chcete koupit více modelů než jeden, klikněte na odkaz ZPĚT do obchodu. Pokud jste ale s obsahem nákupního košíku spokojeni, klikněte na odkaz POKRAČOVAT.


5. Údaje pro doručení a dokončení objednávky

Po kliknutí na tlačítko POKRAČOVAT v nákupním košíku se Vám rozbalí formulář, kam dle instrukcí v něm vypište své jméno, příjmení, adresu, na kterou Vám má být zásilka doručena, kontakt na sebe a zvolte způsob platby. Po zaškrtnutí políčka SOUHLASÍM S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI klikněte na POKRAČOVAT V OBJEDNÁVCE. Po kliknutí na toto políčko se Vám zobrazí rekapitulace Vaší objednávky. Pokud jste nějaký údaj vyplnili špatně, můžete se vrátit o krok zpět pomocí políčka UPRAVIT OBJEDNÁVKU. Pokud máte všechny údaje správně a překontrolovali jste si je, klikněte na políčko DOKONČIT OBJEDNÁVKU. Po kliknutí na toto políčko se vám zobrazí tabulka o tom, že Vaše objednávka byla přijata a celková rekapitulace Vaší objednávky. Na email, který jste uvedli, Vám bude doručen potvrzující objednávkový email. Pokud ne, prosím kontaktujte nás na tel. +420 774 723 574.


6. Způsob platby

Platbu lze realizovat třemi způsoby: hotově při převzetí zboží v obchodě, na dobírku (Česká pošta), převodem z bankovního účtu.


Věříme, že budete s naším ONLINE OBCHODEM spokojeni. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, námět, připomínku, nebo návrh na zlepšení našich služeb, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle +420 774 723 574, nebo prostřednictvím emailové adresy info@faraonsandals.cz. Děkujeme.

 

OBJEDNÁVKA

Naše výrobky lze objednat jak prostřednictvím našeho ONLINE obchodu a zásilkové služby, tak  také telefonicky na čísle +420 774 723 574 a v našem kamenném obchodě.
Jejich seznam bude do dubna 2011 zvěřejněn na našich www.stránkách.
Objednání je ve všech případech pro objednatele závazné. Společnost FARAON SANDALS nezaručuje, že objednané zboží bude v okamžiku objednání dostupné. V případě nedostupnosti zboží z objednávky nelze zajistit náhradu jiným zbožím. Každý objednatel má právo být o průběhu vyřízení objednávky informován. K informování budou použity kontaktní údaje, které objednatel uvedl při objednávce. Informace o průběhu objednávky lze získat také na telefonním čísle +420 774 723 574 nebo na emailu info@faraonsandals.cz.
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji v elektronickém obchodě na www. faraon-sandals. cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. 
Provozovatel internetového obchodu FARAON SANDALS je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak než udává toto ujednání. 
Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně pro naši interní potřebu a slouží pouze k úspěšnému vyřízení vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb internetového obchodu na www.faraon-sandals.cz zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování

ŮSOB  A  CENA   DOPRAVY :

Objednané zboží bude zasláno domluveným způsobem na uvedené jméno a adresu  objednatele. Objednávka bude vyřízena bez zbytečného odkladu a doručena nejpozději do 5 pracovních dnů. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad včetně záručního listu. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány na vícekrát, podle skladových zásob.
V případě, že nebude objednaná položka v okamžiku odesílání ostatních objednaných položek momentálně na skladě, bude tato položka zaslána v několika následujících dnech. V takovém případě nebude účtováno poštovné za její dodatečného odeslání.

 

CENY ZA DORUČENÍ :

Dobírka :


Česká pošta - 160 Kč  "balík do ruky" s pojištěním

 

Platba převodem :                                                   

                                                        

Česká Pošta - 120 Kč "balík do ruky" s pojištěním

 

Poštovné do zahraničí - 10 EUR

Při zasílání zboží do zahraničí respektujeme pouze platby předem bankovním převodem.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD :

 

DŮLEŽITÉ POKYNY :

1. Při nákupu zboží je nutné zvolit správnou velikost a tvar, vyhovující rozměrům a zdravotnímu stavu Vašich nohou. Při jakýchkoliv zdravotních problémech (např. ploché nohy, bolesti v zádech, otoky, alergie, apod.) doporučujeme zakoupení sandálů konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.
2. Po dobu užívání zboží je nutné dbát základních pokynů k užívání a ošetřování zboží, které jsou součástí každého výrobku.
3. Společnost FARAON SANDALS poskytuje zákazníkům na své zboží ZÁRUKU. Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení zboží a trvá 24 měsíců. Součástí každého zakoupeného zboží je Záruční list a součástí Záručního listu je i podrobný návod na údržbu a čištění  zakoupeného zboží.

 

PODMÍNKY REKLAMACE :

1. Pokud se u zboží vyskytne jakákoliv vada v záruční době, má zákazník právo na reklamaci. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile je vada zjištěna, bez zbytečného odkladu a dalšího používání vadného zboží. Případné pokračující užívání zboží se zjištěnou vadou může vést až ke znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
2. Vadou na zboží se rozumí:
-  poškození vzniklé použitím materiálu nevhodného pro daný tip obuvi, nebo použitím materiálu nekvalitního
-  poškození vzniklé špatnou výrobní technologií, nebo nesprávným konstrukčním řešením při výrobě
3. Za vadu na zboží nelze považovat změny a vlastnosti zboží vzniklé v důsledku jeho opotřebení ani změny a vlastnosti zboží vzniklé v důsledku nesprávného používání, údržby a čištění, nebo jakéhokoliv poškození uživatelem. Reklamace se nevztahuje ani na přirozené změny materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno.
4. Reklamaci na zboží lze uplatnit do 2 let od data jeho zakoupení. Podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení řádného dokladu o zakoupení zboží a předložení zboží v jeho kompletní podobě, v jaké bylo zakoupeno. Zboží je zákazník povinen předložit zbavené veškerých nečistot a hygienicky nezávadné (Vyhláška č.91/1984 Sb. o opatřeních proti přenosným nemocem ). 
5. Nebude-li dodržen uvedený postup reklamace, může být převzetí zboží k reklamačnímu řízení odmítnuto.

6.  Prodejce se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, v případě potřeby může se zákazníkem dohodnout i lhůtu delší.
7. Reklamaci lze uplatnit poštou, nebo osobně na adrese prodejny, kde zboží zakoupil. Prodejce je povinen zákazníkovi vystavit Doklad o převzetí zboží k reklamačnímu řízení, kde bude řádně uvedeno datum podání reklamace, důvody podání reklamace, způsob jejího vyřízení a doba potřebná k vyřízení. Jako způsob řešení reklamace je prodejce oprávněn navrhnout odstranění závady, výměnu poškozeného zboží za jiné, slevu z ceny reklamovaného zboží, nebo cenové zvýhodnění při nákupu dalšího zboží. Pouze v případě, že není možná výměna zboží , může zákazník od smlouvy odstoupit.
Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, nemůže již volbu uplatněného práva volit, pokud se o tomto předem nedohodne s prodejcem.
8. Právo z odpovědnosti za vady musí zákazník uplatnit v záruční době. Záruční doba začíná dnem zakoupení zboží a trvá 24 měsíců. Součástí každého zakoupeného zboží je Záruční list a součástí Záručního listu je i podrobný návod na údržbu 
a čištění  zakoupeného zboží. Dnem vyřízení reklamace, převzetím reklamovaného zboží, nebo zboží získaného výměnou za zboží reklamované, začíná platit nová záruční doba v délce trvání 24 měsíců od tohoto data.
9. Zákazník má právo žádat výměnu zboží, nebo od smlouvy odstoupit, pokud:
- bez předběžné dohody s ním nebyla reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění
- opětovné vyskytnutí vady, která byla předmětem reklamace, nebo vznik dalších vad, zákazníku brání zboží řádně užívat (opětovné vyskytnutí vady znamená, že stejná vada, která byla v záruční době již nejméně jednou odstraňována, se opět vyskytne).

- vyskytnutí nejméně dvou dalších vad v průběhu záruční doby, které dosud nebyly předmětem reklamace

10. Za neodstranitelné vady jsou považovány všechny vady na zboží, které nelze odstranit, aniž by došlo k viditelnému
znehodnocení, či poškození zboží, nebo vady, které brání tomu, aby bylo zákazníkem zboží řádně užíváno. V takovém případě má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové, nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ REKLAMACE :

Reklamované zboží zašlete s popisem vady na adresu prodejce. Uveďte prosím číslo Vaší objednávky (je uvedeno na ve spodní části účtenky) a popis zjištěných vad zboží a jejich projevy. Zároveň uveďte, jaký způsob další komunikace v dalším řízení preferujete: českou poštu, SMS zprávy nebo email.
Kupující je povinen zaslat se zbožím též účtenku, která mu byla doručena se zbožím. Reklamované zboží neposílejte na dobírku. Doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.
Poštovní poplatky, vynaložené kupujícím na reklamační řízení, společnost  FARAON SANDALS nehradí.
Společnost FARAON SANDALS, s.r.o. neručí za škody, způsobené na zásilce přepravcem. Pokud je zásilka doručena poškozená (potrhaný, zjevně deformovaný, otevřený transportní obal apd.), je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít, v opačném případě se společnost FARAON SANDALS, s.r.o. zříká všech závazků, které pro něj z tohoto reklamačního řádu plynou a zákazníkovým partnerem pro reklamaci se stává přepravce.
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ :

Pokud vám objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, můžete jej během 30-ti dnů po obdržení nenošené vrátit na adresu prodejce. Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi a s krátkým popisem důvodu vrácení zboží. Zpětné zaslání zboží je možné pouze v původním stavu a obalu bez známek užívání. Peníze Vám obratem vrátíme, proto pro urychlení vrácení kupní částky prosíme zašlete s obuví číslo Vašeho bankovního účtu, nebo adresu se jménem na které bude částka v hotovosti zaslána zpět. Vrácení výrobku podnikateli provádí spotřebitel na své vlastní náklady. Náklady na dodání zboží budou spotřebiteli vráceny jen do výše nejlevnějšího způsobu dopravy, který provozovatel e-shopu nabízí. V našem případě je to obyčejné poštovné při platbě předem, t.j. 120 Kč. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

 

MOŽNOST VÝMĚNY ZBOŽÍ :

Jestliže chce zákazník zboží vyměnit za jinou velikost, nebo jiný model, zašle jej nenošené spolu s dokladem o koupi a s krátkým popisem důvodu  zpět na adresu: Faraon-sandals, s.r.o, Smržov 75, 379 01, Třeboň. Je dobré si výměnu předem dohodnout telefonicky s prodejnou. Dostupnou velikost si můžete k výměně rezervovat max. 48 hodin. Poštovné za výměnu hradí spotřebitel dle předchozí ceny poštovného za doručenou objednávku. Cena vráceného zboží bude započtena s cenou za zboží vyměněné.  V případě, že spotřebiteli byla zásilka doručena s 0,- cenou za dopravu, je cena dopravy za vyměněné zboží též s 0,-cenou za dopravu. Vrácení zboží je možné pouze v původním stavu a obalu, bez známek užívání. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA :

- změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování
- veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz zákon č. 136/2002 Sb., 619, odst.2), nesprávného užívání a neodborného zásahu
- mechanicky poškozenou obuv a její části
- opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití
- obuv u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi
- pouštění barvy při zbýšeném pocení nebo provlhnutí kožené obuvi
- na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchů, která je pro přírodní kůži charakteristická

 

ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA :

veškeré vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).

 

Záruční list si můžete stáhnout zde.

RUČNĚ ŠITÉ KOŽENÉ SANDÁLY, PANTOFLE, ŽABKY, HIPPIES, GLADIÁTORKY, PÁNSKÁ A DÁMSKÁ OBUV NA DOMA, DÁMSKÉ SANDÁLE, PÁNSKÉ SANDÁLE, SANDÁLE Z HOVĚZÍ KŮŽE, SANDÁLE Z VELBLOUDÍ KŮŽE, KOŽENÉ SANDÁLE
Společnost FARAON sandals, s.r.o. zaměstnává výhradně zdravotně znevýhodněné občany. Jednatelka společnosti Gabriela Bělohlávková, jakožto i zakladatelka organizace (CHARITA A PRODEJ) navíc již několik let aktivně svou činností pomáhá nejen handicapovaným, ale i dětem z dětských domovů. Poděkování patří všem, kteří činnost organizace podporují, ať již zakoupením výrobků chráněných dílen a dětských domovů, nebo finančními a věcnými dary na adresy potřebných.

© 2011 - 2013 Faraon sandals | Chytré www stránky